Müşteri Takibinin ve Anahtar Cümlelerin Satışa Etkisi

2018 yılında yüksek lisans tezi olarak yazdığım Müşteri Takibinin ve Anahtar Cümlelerin Satışa Etkisi: Volkswagen Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma adlı çalışmamı buradan indirip okuyabilirsiniz.